Детска дентална медицина

Детска дентална медицина- В дентален център “АРЕХ” предлагаме следните услуги за деца:

  • профилактични прегледи за орално здраве
  • лечение на временни зъби – кариеси, пулпити, периодонтити
  • лечение на постоянни детски зъби, с незавършено кореново развитие
  • запълване на фисури на постоянни детски зъби
  • екстрахиране на млечни зъби
  • профилактика на зъбно челюстни деформации