Д-р Ирена Господинова

Д-р Ирена Господинова
Завършила дентална медицина в Медицински университет-София през 1989г.
Работи в областта на терапевтичната и протетичната дентална медицина.
2008 г.-придобива правоспособност за работа с Рентген
2013 г. придобива следдипломна квалификация по ортодонтия под ръководството на prof. Yair Mazor.
Взима участие в лекционни курсове на д-р Горянов и prof. Rafi Romano