Естетична дентална медицина

Естетична дентална медицина – дава възможност да се постигне мечтаната усмивка, като се промени формата, цвета на зъбите и се коригира съотношението между зъбите от горна и долна челюст.