Имплантология

Имплантити са най-доброто иновативно решение при липсващи зъби. Те се имплантират в костта, на мястото на лисващ зъб и играят ролята на корен. Те са изградени от титан и са биологично поносими за човешкия оргазнизъм. След като импланта се интегрира в костта ( 5-6 месеца) се поставя надстройка (абатмънт), върху която се изработва постоянна корона или мостова конструкция.