Орална хирургия

В дентален център “АРЕХ” се извършват разнообразни интервенции в областта на оралната хирургия:

  • Екстракция на зъб
  • Инцизия
  • Френулотомия
  • Циркумцизия
  • Кюретаж
  • Хемисекция
  • Апикална Остеотомия
  • Екстракция на ретиниран зъб
  • Зашиване на екстракционни и оперативни рани