Протетична дентална медицина

Протетична дентална медицина – обхваща изработката на фасети, корони, мостове и протези.

Фасетите са тънки полупрозрачни керамични и фотополимерни люспи, които се поставят на предната повърност на зъбите. Те коригират формата и цвета на зъба и подобряват естетиката на вашата усмивка.

Коронките се прилагат, когато е невъзможно поставянето на обтурация ( пломба), зъба е фрактуриран или ротиран.

Коронката обгръща зъба и го предпазва от счупване, възстановява нормалната форма, размер и екватор на зъба. При липса на зъб или няколко зъба, единия вариант, за да се възстанови дъвкателната функция, говор и естетика, се налага да се постави мостова конструкция (неподвижно протезиране).

При неограничен дефект, при невъзможност за поставяне на мостова конструкция, се изработва протеза ( подвижно протезиране).

В Дентален Център “АРЕХ” предлагаме:

  • керамични фасети
  • композитни фасети
  • временни корони /мостове от пластмаса С+В/
  • коронки/мостове с бленд керамика
  • коронки/мостове от металокерамика
  • коронки/мостове от цирконий и керамика
  • коронки/мостове от прес керамика
  • протези от ПВХ пластамаса
  • протези от Thermosens и Valplast